Pracoviště - Ústav financí


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

118     Ústav financí
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/uf
Telefon: +420 545 132 450Fax: +420 545 132 450E-mail: finance@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Marečková
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat