Pracoviská - Ústav financí


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

118     Ústav financí
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/uf
Telefón: +420 545 132 450
Fax: +420 545 132 450
Vedúci: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Marečková