Pracoviště - Ústav financíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

118     Ústav financí
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 450
Fax: +420 545 132 450
E-mail: finance@mendelu.cz
Sekretariát: Irena Marečková