Pracoviště - Výzkumné centrum


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

172     Výzkumné centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 604, +420 545 132 605
Fax: +420 545 132 645
E-mail: vyzc@pef.mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Hana Vránová
Sekretariát: -- neuveden --