Pracoviská - Výzkumné centrum


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

172     Výzkumné centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://vyzc.pef.mendelu.cz
Telefón: +420 545 132 604, +420 545 132 605Fax: +420 545 132 645E-mail: vyzc@pef.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Hana Vránová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií