Pracoviská - Výzkumné centrum


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

172     Výzkumné centrum
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://vyzc.pef.mendelu.cz
Telefón: +420 545 132 604, +420 545 132 605
Fax: +420 545 132 645
E-mail: vyzc@pef.mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --