Pracoviště - Koleje Petra Bezruče, LedniceHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

814     Koleje Petra Bezruče, Lednice
Valtická 340, 69144 Lednice
Telefon: +420 519 340 161
Fax: +420 519 340 983
Vedoucí: Zdenka Jankovičová
Sekretariát: -- neuveden --