Pracoviská - Koleje Petra Bezruče, Lednice


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

814     Koleje Petra Bezruče, Lednice
Valtická 340, 69144 Lednice
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 519 340 161Fax: +420 519 340 983E-mail: skm.koleje.led@mendelu.cz
Vedúci: Zdenka Jankovičová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam