Pracoviská - Kolej Akademie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

813     Kolej Akademie
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno - Studentské koleje a menza
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 124 116, +420 545 136 116, +420 545 136 117Fax: +420 545 136 122E-mail: skm.koleje.akademie@mendelu.cz
Vedúci: Jana Doležalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam