Pracoviště - Kolej Akademie


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

813     Kolej Akademie
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno - Studentské koleje a menza
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 545 124 116, +420 545 136 116, +420 545 136 117Fax: +420 545 136 122E-mail: skm.koleje.akademie@mendelu.cz
Vedoucí: Jana Doležalová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam