PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|AF
|
LDF
|
PEF|ZF||ICV

MENDELU
Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 
seznam zaměstnancůorgány pracoviště
OrgányTelefonní seznam
tisk.UčebnyInformace o univerzitě
PublikaceBrožura publikacíUčebnyInformace o univerzitě

  

afAgronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:+420 545 212 044
 
 
Děkan:
Tajemnice:
Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
 
 

Lesnická a dřevařská fakultaLesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 134 001
  
Děkan:
Tajemník:
 
 
seznam projektů
PracovištěOrgányTelefonní seznam
seznam publikací.podprojekty
PublikaceBrožura publikacíBrožura Katalog předmětů

 
 

pefProvozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:info@pef.mendelu.cz
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajemník:Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
 
 
 
 

Zahradnická fakulta
frrms
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 136 306
 
 
Děkan:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:
 
 
  

icvInstitut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 135 006
  
Ředitel:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Tajemník: