Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|AF
|
LDF
|
PEF
|
||ICV

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:
Telefón:+420 519 367 211
  
Dekanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajomníčka:
 
 
 
 

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefón:
+420 545 135 006
 
 
Riaditeľ:
Tajomník:Bc. Martin Brandstätter, DiS.