PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|AF|
|
PEF|ZF
|
|
ICV

MENDELU
afAgronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:
agro@mendelu.cz
Telefon:+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 134 001
 
 
Děkan:
Tajemník:Ing. Petr Pernica
 
 

 
 

pef
Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.
 
 
orgány pracoviště
ZaměstnanciOrgányProjekty
seznam publikacítisk.podprojekty
PublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

 
 

Zahradnická fakulta
frrms
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 136 306
 
 
Děkan:
Tajemník:
Ing. Martin Čada
 
 

 
 

icv
Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:
czv@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 135 006
 
 
Ředitel:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Tajemník: