PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU
|
AF|
|
|
ZF
|
FRRMS|

MENDELUMendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.mendelu.cz
E-mail:
info@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:
Prorektor:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:
 
 

 
 

afAgronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:
 
 

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
pef
Zahradnická fakulta
frrmsFakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 136 306
 
 
Děkan:
Tajemník:
  
seznam pracovišťseznam zaměstnancůStudijní oddělení
OrgányTelefonní seznam
PublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

  

icv