Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
|
|
|
|

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:
info@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:
 
 
  

Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:+420 545 212 044
 
 
Děkan:
Tajemnice:
Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
PracovištěZaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěProjekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
Brožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 134 001
 
 
Děkan:
Tajemník:Ing. Petr Pernica
  

 
 

Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:
 
 
  

Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:+420 519 367 211
  
Děkanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
E-mail:
info.frrms@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 136 306
 
 
Děkan:
Tajemník: