Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|
|
|PEF|
|
FRRMS
|
ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:
Ing. Libor Sádlík, DiS.
  

 
 

Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:
  
 
 

Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice:Ing. Eva Spěváková
  
PracovištěZaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznam
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

 
 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:
info.frrms@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 136 306
  
Děkan:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
ZaměstnanciOrgányTelefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
Přehled vypsaných témat

  

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefon:+420 545 135 006
 
 
Ředitel:
Tajemník:
 
 
Pracoviště
ZaměstnanciOrgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznamProjekty
ZaměstnanciOrgányProjekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
Brožura publikacíZávěrečné práce