PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
|
|
ZF|
|
ICV

MENDELU
af
Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
Studijní oddělenítelefonní seznamseznam projektů
PracovištěZaměstnanciOrgányProjekty
.podprojektytisk
Brožura Katalog předmětů

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 134 001
 
 
Děkan:
Tajemník:Ing. Petr Pernica
 
 
 
 

pef
Zahradnická fakulta
Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:
Tajemnice:
 
 
 
 

frrms
icv
Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:
http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:
czv@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 135 006
 
 
Ředitel:Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Tajemník:Bc. Martin Brandstätter, DiS.