Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - brožura publikační činnostiHelp


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Zadejte název brožury, vyberte požadované období, druh členění, jazyk a rozsah zobrazených údajů a stiskněte tlačítko Tisk.

Název brožury:
Odkdy:      Dokdy:
Členit dle:
Jazyk:
Řadit dle:
Uplatnění:
Druh publikace: abstrakt článku v elektronickém periodiku
abstrakt článku v elektronickém sborníku
abstrakt článku v periodiku
abstrakt článku ve sborníku
autorské dílo
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
článek v elektronickém sborníku
článek v odborném periodiku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
kapitola v knize
norma
odborná kniha
ostatní
patent
prototyp, poloprovoz, ověřená technologie apod.
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor
recenze
sborník
skripta a učebnice
software
souhrnná výzkumná zpráva
stať ve sborníku
technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
uspořádání (zorganizování) konference
uspořádání (zorganizování) workshopu
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
výzkumná zpráva
významný projekt, dílo, studie
závěrečná práce
závěrečná zpráva o projektu
Zobrazit:  abstrakty
 klíčová slova
 rejstřík autorů
 pouze kompletní publikace
 pouze publikace pracovníků daného pracoviště
Kontrolní otázka:Kolik je 3 + 18?