Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF) - brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

Zadajte názov brožúry, vyberte požadované obdobie, druh členenia, jazyk a rozsah zobrazovaných údajov a stlačte tlačidlo Tlač.

Názov brožúry:
Odkedy:
     Dokedy:
Rozdeľovať podľa:
Jazyk:
Zoraďovať podľa:
Uplatnenie:
Druh publikácie: abstrakt článku v elektronickom zborníku
abstrakt článku v periodiku
abstrakt článku v zborníku
audiovizuálna tvorba
autorské dielo
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy
článok v elektronickom periodiku
článok v elektronickom zborníku
článok v odbornom periodiku
článok v zborníku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
kapitola v elektronickej knihe
kapitola v knihe
norma
odborná kniha
ostatné
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
poloprevádzka, overená technológia, odroda, plemeno
poskytovateľom realizované výsledky (právne predpisy, normy, smernice)
preklad
prototyp, poloprevádzka, overená technológia a pod.
prototyp, uplatnená metodicka, funkčná vzorka, autorizovaný software, úžitný vzor
skriptá a učebnice
software
souhrnná výzkumná zpráva
správa o riešení projektu (záverečná, periodická, výročná)
technicky realizované výsledky (prototyp, funkčná vzorka)
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
usporiadanie (zorganizovanie) výstavy
usporiadanie (zorganizovanie) workshopu
výskumná správa obsahujúca utajované informácie
výsledky s právnou ochranou (úžitný vzor, priemyslový vzor)
významný projekt, dielo, štúdia
záverečná práca
zborník
Zobraziť:
 abstrakty
 kľúčové slová
 register autorov
 iba kompletné publikácie
 iba publikácie pracovníkov daného pracoviska
Kontrolná otázka:
Koľko je 13 – 11?