Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF) - brožura publikační činnostiHelp


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Zadejte název brožury, vyberte požadované období, druh členění, jazyk a rozsah zobrazených údajů a stiskněte tlačítko Tisk.

Název brožury:
Odkdy:
     Dokdy:
Členit dle:
Jazyk:
Řadit dle:
Uplatnění:
Druh publikace:
abstrakt článku v elektronickém sborníku
abstrakt článku v periodiku
abstrakt článku ve sborníku
audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
autorské dílo
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
článek v elektronickém periodiku
článek v elektronickém sborníku
článek v odborném periodiku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
kapitola v elektronické knize
kapitola v knize
norma
odborná kniha
ostatní
patent
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
poskytovatelem realizované výsledky (právní předpisy, normy, směrnice)
prototyp, poloprovoz, ověřená technologie apod.
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor
překlad
sborník
skripta a učebnice
software
souhrnná výzkumná zpráva
stať ve sborníku
technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
uspořádání (zorganizování) konference
uspořádání (zorganizování) výstavy
uspořádání (zorganizování) workshopu
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
výzkumná zpráva obsahující utajované informace
významný projekt, dílo, studie
závěrečná práce
zpráva o řešení projektu (závěrečná, periodická, výroční)
Zobrazit:
 abstrakty
 klíčová slova
 rejstřík autorů
 pouze kompletní publikace
 pouze publikace pracovníků daného pracoviště
Kontrolní otázka:
Kolik je 16 – 6?