Ústav dřevařských technologií (LDF) - brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

Zadajte názov brožúry, vyberte požadované obdobie, druh členenia, jazyk a rozsah zobrazovaných údajov a stlačte tlačidlo Tlač.

Názov brožúry:
Odkedy:      Dokedy:
Rozdeľovať podľa:
Jazyk:
Zoraďovať podľa:
Uplatnenie:
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy
článok v elektronickom periodiku
článok v elektronickom zborníku
článok v odbornom periodiku
článok v zborníku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
kapitola v elektronickej knihe
kapitola v knihe
norma
odborná kniha
ostatné
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
prototyp, uplatnená metodicka, funkčná vzorka, autorizovaný software, úžitný vzor
skriptá a učebnice
správa o riešení projektu (záverečná, periodická, výročná)
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
usporiadanie (zorganizovanie) výstavy
usporiadanie (zorganizovanie) workshopu
výskumná správa
výskumná správa obsahujúca utajované informácie
výsledky s právnou ochranou (úžitný vzor, priemyslový vzor)
významný projekt, dielo, štúdia
záverečná práca
zborník
Zobraziť:  abstrakty
 kľúčové slová
 register autorov
 iba kompletné publikácie
 iba publikácie pracovníkov daného pracoviska
Kontrolná otázka:Koľko je 14 – 13?