Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF) - brožura publikační činnostiHelp


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Zadejte název brožury, vyberte požadované období, druh členění, jazyk a rozsah zobrazených údajů a stiskněte tlačítko Tisk.

Název brožury:
Odkdy:
     Dokdy:
Členit dle:
Jazyk:
Řadit dle:
Uplatnění:
Druh publikace: abstrakt článku v periodiku
abstrakt článku ve sborníku
audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
autorské dílo
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
článek v elektronickém periodiku
článek v elektronickém sborníku
článek v odborném periodiku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
kapitola v knize
odborná kniha
ostatní
prototyp, poloprovoz, ověřená technologie apod.
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor
recenze
sborník
skripta a učebnice
software
souhrnná výzkumná zpráva
specializované mapy s odborným obsahem
stať ve sborníku
technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
uspořádání (zorganizování) konference
uspořádání (zorganizování) výstavy
uspořádání (zorganizování) workshopu
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
výzkumná zpráva
výzkumná zpráva obsahující utajované informace
závěrečná práce
závěrečná zpráva o projektu
zpráva o řešení projektu (závěrečná, periodická, výroční)
Zobrazit:  abstrakty
 klíčová slova
 rejstřík autorů
 pouze kompletní publikace
 pouze publikace pracovníků daného pracoviště
Kontrolní otázka:
Kolik je 2 + 13?