Ústav matematiky (LDF) - brožura publikační činnostiHelp


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Zadejte název brožury, vyberte požadované období, druh členění, jazyk a rozsah zobrazených údajů a stiskněte tlačítko Tisk.

Název brožury:
Odkdy:      Dokdy:
Členit dle:
Jazyk:
Řadit dle:
Uplatnění:
Druh publikace: abstrakt článku v elektronickém sborníku
abstrakt článku ve sborníku
audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
autorské dílo
článek v elektronickém periodiku
článek v elektronickém periodiku - historický způsob
článek v elektronickém sborníku
článek v odborném periodiku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
kapitola v knize
odborná kniha
překlad
sborník
skripta a učebnice
software
stať ve sborníku
uspořádání (zorganizování) konference
výzkumná zpráva obsahující utajované informace
závěrečná práce
Zobrazit:  abstrakty
 klíčová slova
 rejstřík autorů
 pouze kompletní publikace
 pouze publikace pracovníků daného pracoviště
Kontrolní otázka:Kolik je 18 – 14?