Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - brožura publikační činnosti


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Zadejte název brožury, vyberte požadované období, druh členění, jazyk a rozsah zobrazených údajů a stiskněte tlačítko Tisk.

Název brožury:
Odkdy:      Dokdy:
Členit dle:
Jazyk:
Řadit dle:
Uplatnění:
Druh publikace:
abstrakt článku v elektronickém periodiku
abstrakt článku v elektronickém sborníku
abstrakt článku v periodiku
abstrakt článku ve sborníku
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
článek v elektronickém periodiku
článek v elektronickém periodiku - historický způsob
článek v elektronickém sborníku
článek v elektronickém sborníku - historický způsob
článek v odborném periodiku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
kapitola v knize
odborná kniha
ostatní
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
sborník
skripta a učebnice
souhrnná výzkumná zpráva
specializované mapy s odborným obsahem
stať ve sborníku
technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
uspořádání (zorganizování) konference
uspořádání (zorganizování) workshopu
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
výzkumná zpráva
závěrečná práce
Zobrazit:  abstrakty
 klíčová slova
 rejstřík autorů
 pouze kompletní publikace
 pouze publikace pracovníků daného pracoviště
Kontrolní otázka:
Kolik je 1 + 20?