Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF) - brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

Zadajte názov brožúry, vyberte požadované obdobie, druh členenia, jazyk a rozsah zobrazovaných údajov a stlačte tlačidlo Tlač.

Názov brožúry:
Odkedy:
     Dokedy:
Rozdeľovať podľa:
Jazyk:
Zoraďovať podľa:
Uplatnenie:
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy
článok v odbornom periodiku
článok v zborníku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
kapitola v knihe
odborná kniha
ostatné
skriptá a učebnice
souhrnná výzkumná zpráva
špecializované mapy s odborným obsahom
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
usporiadanie (zorganizovanie) workshopu
výskumná správa
záverečná práca
zborník
Zobraziť:  abstrakty
 kľúčové slová
 register autorov
 iba kompletné publikácie
 iba publikácie pracovníkov daného pracoviska
Kontrolná otázka:
Koľko je 7 – 6?