Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF) - brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

Zadajte názov brožúry, vyberte požadované obdobie, druh členenia, jazyk a rozsah zobrazovaných údajov a stlačte tlačidlo Tlač.

Názov brožúry:
Odkedy:      Dokedy:
Rozdeľovať podľa:
Jazyk:
Zoraďovať podľa:
Uplatnenie:
Druh publikácie: abstrakt článku v elektornickom periodiku
abstrakt článku v elektronickom zborníku
abstrakt článku v periodiku
abstrakt článku v zborníku
článok v elektronickom zborníku
článok v odbornom periodiku
článok v zborníku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
kapitola v knihe
odborná kniha
ostatné
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
skriptá a učebnice
správa o riešení projektu (záverečná, periodická, výročná)
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
výskumná správa
zborník
Zobraziť:  abstrakty
 kľúčové slová
 register autorov
 iba kompletné publikácie
 iba publikácie pracovníkov daného pracoviska
Kontrolná otázka:Koľko je 6 – 6?