Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - brožura publikační činnostiHelp


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Zadejte název brožury, vyberte požadované období, druh členění, jazyk a rozsah zobrazených údajů a stiskněte tlačítko Tisk.

Název brožury:
Odkdy:      Dokdy:
Členit dle:
Jazyk:
Řadit dle:
Uplatnění:
Druh publikace: abstrakt článku v elektronickém periodiku
abstrakt článku v elektronickém sborníku
abstrakt článku v periodiku
abstrakt článku ve sborníku
audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
autorské dílo
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
článek v elektronickém periodiku
článek v elektronickém sborníku
článek v elektronickém sborníku - historický způsob
článek v odborném periodiku
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
kapitola v elektronické knize
kapitola v knize
odborná kniha
ostatní
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
recenze
sborník
skripta a učebnice
software
souhrnná výzkumná zpráva
stať ve sborníku
uspořádání (zorganizování) konference
uspořádání (zorganizování) workshopu
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
výzkumná zpráva obsahující utajované informace
významný projekt, dílo, studie
závěrečná práce
zpráva o řešení projektu (závěrečná, periodická, výroční)
Zobrazit:  abstrakty
 klíčová slova
 rejstřík autorů
 pouze kompletní publikace
 pouze publikace pracovníků daného pracoviště
Kontrolní otázka:Kolik je 16 – 6?