Brožura publikační činnostiHelp


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

PracovištěZvolit
Provozně ekonomická fakultaprovést
Ústav ekonomieprovést
Ústav podnikové ekonomikyprovést
Ústav managementuprovést
Ústav statistiky a operačního výzkumuprovést
Ústav účetnictví a daníprovést
Ústav marketingu a obchoduprovést
Ústav informatikyprovést
Ústav práva a humanitních vědprovést
Ústav financíprovést
Výzkumné centrumprovést
Děkanát PEFprovést
Studijní odděleníprovést