Brožura publikační činnostiHelp


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

PracovištěZvolit
Provozně ekonomická fakulta
provést
Ústav ekonomieprovést
Ústav podnikové ekonomiky
provést
Ústav managementu
provést
Ústav statistiky a operačního výzkumu
provést
Ústav účetnictví a daní
Ústav marketingu a obchodu
Ústav informatiky
Ústav práva a humanitních vědprovést
Ústav financí
provést
Výzkumné centrum
provést
Děkanát PEFprovést
Studijní oddělení
provést