Brožura publikační činnosti


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Pracoviště
Zvolit
Provozně ekonomická fakulta
Ústav ekonomie
Ústav podnikové ekonomiky
Ústav managementu
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav účetnictví a daní
Ústav marketingu a obchodu
Ústav informatiky
Ústav práva a humanitních věd
Ústav financí
Výzkumné centrum
Děkanát PEF
Studijní oddělení