Brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

Pracovisko
Zvoliť
Provozně ekonomická fakulta
Ústav ekonomie
Ústav podnikové ekonomiky
Ústav managementu
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav účetnictví a daní
Ústav marketingu a obchodu
Ústav informatiky
Ústav práva a humanitních věd
Ústav financí
Výzkumné centrum
Děkanát PEF
Studijní oddělení