Brožura publikační činnostiHelp


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

Pracoviště
Zvolit
Institut celoživotního vzdělávání
Oddělení sociálních věd
provést
Oddělení dalšího odborného vzděláváníprovést
Oddělení vzdělávání seniorů
Oddělení expertního inženýrství
Poradenské a profesní centrum
Kancelář ředitele
provést