Brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

PracoviskoZvoliť
Mendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakulta
Ústav ekonomie
Ústav podnikové ekonomiky
Ústav managementu
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav účetnictví a daní
Ústav marketingu a obchodu
Ústav informatiky
Ústav práva a humanitních věd
Ústav financí
Výzkumné centrum
Děkanát PEF
Studijní oddělení
Agronomická fakulta
Ústav biologie rostlin
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Ústav techniky a automobilové dopravy
Ústav technologie potravin
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Ústav chemie a biochemie
CEITEC MENDELU
Děkanát AF
Studijní oddělení AF
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Ústav sociálních studií
Ústav teritoriálních studií
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Ústav regionálního rozvoje
Ústav jazykových a kulturních studií
Děkanát FRRMS
Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav matematiky
Ústav geologie a pedologie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Ústav techniky
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Ústav zakládání a pěstění lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Ústav nábytku, designu a bydlení
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Ústav ekologie lesa
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Zkušebna nábytku
Děkanát LDF
Studijní oddělení děkanátu LDF
Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Oddělení jazykové přípravy
Zahradnická fakulta
Ústav ovocnictví
Ústav zahradnické techniky
Ústav zelinářství a květinářství
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Ústav vinohradnictví a vinařství
Ústav zahradní a krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně
Ústav plánovania krajiny
Mendeleum - ústav genetiky
Děkanát ZF
Vnitřní správa Lednice
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Polesí Bílovice
Výzkumná stanice lesních strojů a technologií Křtiny
Zámek Křtiny - vzdělávací a kulturní středisko
Ústředí ŠLP Masarykův les Křtiny
Institut celoživotního vzdělávání
Oddělení sociálních věd
Oddělení dalšího odborného vzdělávání
Oddělení vzdělávání seniorů
Oddelenie expertného inžinierstva
Poradenské a profesní centrum
Kancelář ředitele
Celoškolská pracoviště
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Audiovizuální centrum
Ústřední knihovna
Informační centrum
Botanická zahrada a arboretum
Referát transferu technologií
Odbor informačních technologií
Oddělení informačních systémů
Oddělení infrastruktury