UčebnyHelp


Aplikace zobrazuje učebny ve Vámi zvoleném areálu a budově. Více informací o učebně získáte kliknutím na ikonu Podrobnosti.

Areál: Křtiny
Budova:
Chata Hubertka

OznačeníČíslo
Budova
PracovištěKapacita
Podrobnosti
Lesní škola Jezírko
Jezírko
ŠLP-01
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (ÚLBDG)
20
prohlížet