Učebne


Vyberte si, prosím, budovu vo vybranom areáli. Výber urobte kliknutím na ikonu v stĺpci Výber budovy.

Areál:
Brno - Černá Pole - BZA

Označenie budovyNázov
Podrobnosti
Počet učební
Výber budovy
BZA-03
Budova a skleníky - Arboretum
2