Učebne


Táto aplikácia zobrazuje podrobnosti o budove.

Názov:
Brno - Černá Pole - BZA
Budova:
Budova a skleníky - Arboretum

Názov
Hodnota
Označenie:
BZA-03
Názov:
Budova a skleníky - Arboretum
Adresa:
Generála Píky
Brno - Černá Pole
61300
Telefón na vrátnicu:
nezadaný
Popis:
Adm.bud. a 3x skleníky