Učebne


Aplikácia zobrazuje učebne vo Vami zvolenom areály a budove. Viac informácii o učebni získate kliknutím na ikonku Podrobnosti.

Areál: Brno - Černá Pole
Budova: Budova J

OznačenieČísloBudovaPracoviskoKapacitaPodrobnosti
J02N1014JÚstav techniky a automobilové dopravy (ÚTAD)20
J04N1015JÚstav techniky a automobilové dopravy (ÚTAD)20
J06N2008JÚstav techniky a automobilové dopravy (ÚTAD)15