Učebne


Aplikácia zobrazuje učebne vo Vami zvolenom areály a budove. Viac informácii o učebni získate kliknutím na ikonku Podrobnosti.

Areál: Brno - Černá Pole
Budova: Budova R

OznačenieČísloBudovaPracoviskoKapacitaPodrobnosti
R204N2013RÚstav techniky a automobilové dopravy (ÚTAD)30
R206N2008RÚstav techniky a automobilové dopravy (ÚTAD)18
R210N2001RÚstav techniky a automobilové dopravy (ÚTAD)18