Učebny


Tato aplikace zobrazuje podrobnosti k učebně.

Areál:
Brno - Černá Pole
Budova:
Budova B
Učebna: B03

Název
Hodnota
Označení:
B03
Číslo:N1059
Druh místnosti:
Učebna počítačová
Účel místnosti: 101 - Posluchárna
Kapacita:
20
Pracoviště:
Areál:
Budova:
Podlaží:
přízemí
Plocha:48.56 m2
Správce místnosti:
Ilona Ostřížková

Vybavení učebny:

Název
Hodnota
Počet tabulí na fixy:
1
Počet dataprojektorů: 1
Počet elektrických pláten:
1
Počet vizualizérů:
0
Počet katedrových počítačů:
1
Počet studentských počítačů:
20
Počet televizorů:
0
Počet videopřehrávačů:
0
Počet zpětných projektorů: 0