Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8921
Univerzitný e-mail: tomas.koutecky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na antropogenním reliéfu v okolí Ostravy
Autor: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Erich Václav, DrSc.
Oponent 2:prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Oponent 3:doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Evaluation of Forest Reclamation and Plant Succession on Antropogenic Relief in Ostrava region
Abstrakt:The study focuses on evaluation of mainly wooded plants community on spoil heaps in OKR with a special regard to the origin of the stands (spontaneous succession; reclamation) and a matrix (top soil, waste rock). 8 floristic lists, 185 phytosociological relevés, 54 plots, where a total of 3824 tree measurements were done between 2002 and 2010. A total of 463 species of vascular plants belonging to 69 families were recorded. 99 species were wooded plants. In a flora of the studied locations a number of scientifically important species were identified. Herbal layer of naturally revegetated stands exhibited higher diversity and more advanced succession than herbal layer of planted stands. Top soils supported more diverse and developped plant communities than waste rock material. A main determinant of herbal layer composition was a light distribution which is affected by canopy closure mainly. Trees on top soils reached higher relative growth classes. Larch is the most successful species on spoil heaps. The results of study showed that spontaneous succession could be effective tool of restoration of such areas.
Kľúčové slová:reclamation, spoil rocks, Ostrava-Karviná Coal Region, succession, spoil heap

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta E. VáclavPosudok oponenta P. KovářPosudok oponenta Z. Lipský

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Jan Lacina, CSc..