Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8921
Univerzitný e-mail: tomas.koutecky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty
     
Výučba     Záverečná práca
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na antropogenním reliéfu v okolí Ostravy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Erich Václav, DrSc.
Oponent 2:
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Oponent 3:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na antropogenním reliéfu v okolí Ostravy
Abstrakt:Předkládaná práce se zabývá posouzením vegetace na hlušinových odvalech v OKR, zvláště s ohledem na původ porostů (spontánní nálet; výsadba) a půdotvorný substrát (překryv; hlušina). V letech 2002 až 2010 bylo zpracováno 8 floristických soupisů, 185 fytocenologických snímků a 54 taxačních ploch, na nichž byly změřeno 3824 stromů. Na sledovaných územích bylo zaznamenáno 463 druhů vyšších rostlin, z čehož 99 druhů tvořily dřeviny. Ve flóře studovaných lokalit byla zjištěna řada botanicky významných taxonů. Z hlediska hlavních sledovaných faktorů se ukázalo, že sukcesně pokročilejší a druhově bohatší je bylinné patro ve spontánních náletech. Naopak při srovnání půdotvorných substrátů vynikaly vyšší druhovou diverzitou a vyvinutějšími rostlinnými společenstvy rekultivační překryvy. Za hlavní determinant složení bylinného patra lze považovat světelné poměry, ovlivněné především zápojem dřevin. Studován byl také růstový potenciál dřevin, a to na základě relativních bonit. Vyšší mediány hodnot daného parametru byly zaznamenány u porostů rostoucích na překryvech. Jako nejúspěšnější se na odvalech jevil modřín, zatímco nejnižšího růstového potenciálu dosahovala lípa. Ve srovnání s výsypkami na Mostecku byl růstový potenciál sledovaných druhů v OKR v průměru o 2,5 bonitního stupně lepší. Za účelem optimalizace prováděných zásahů byla také navržena aplikace geobiocenologické typologie (Zlatník 1976, Buček a Lacina 1999) v podmínkách hlušinových odvalů. Studie prokázala, že spontánní sukcese může být plnohodnotnou alternativou k rekultivacím a měla by být při obnově devastované krajiny více využívána.
Kľúčové slová:
rekultivace, rekultivační překryv, hlušina, odval, Ostravsko-karvinský revír, sukcese, relativní bonity dřevin

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Jan Lacina, CSc..