Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Identifikační číslo: 8902
Univerzitní e-mail: jitka.fialova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území
Autor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. František Toman, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Nature conservation and landscape forest functions interests on the example of selected model area
Abstrakt:The aim of the PhD. thesis was to interconnect known aspects of nature conservation, which are projected in the zonation, with the quantification of forests and find out, if the interests of nature protection are in the conjuction with the high functional effectivenes of forests. For the quantification of forest functions the metod by Vyskot et al. (2003) was used. The results of quantification demonstrate that the existing zonation is one-sided and that the zonation does not fully respect the interest of nature conservation and forest function in common. According to the conflicts the new PLA Český les zonation by the disertation`s method was created. The quantification is applicable not only for the new zonation but also for the preparation of foundational or management documents.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území" zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Nesouhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací.
Klíčová slova:GIS, Český les, real potential

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek oponenta R. BagarPosudek oponenta J. SejákPosudek oponenta F. Toman

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..