Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Identifikační číslo: 8074
Univerzitní e-mail: ivo.ondrasek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ovocnictví (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav ovocnictví (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav ovocnictví (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     Projekty
     
Publikace
     
     
Orgány     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Průzkum rodu Diospyros spp. a možnosti jeho introdukce
Autor:
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Ján Matuškovič, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Průzkum rodu Diospyros spp. a možnosti jeho introdukce
Abstrakt:
Disertační práce byla řešena na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě Brno, Fakultě zahradnické, Ústavu ovocnictví. Předmětem práce je charakteristika rodu Diospyros spp. a na základě získaných a vyhodnocených výsledků návrh možností introdukce do podmínek ČR. V literární části práce je popsán původ a rozšíření vybraných druhů z tohoto rodu, světová produkce tomelu japonského, význam a složení plodů, botanická a biologická charakteristika, ekologické požadavky, mrazuvzdornost, fenologické fáze, odrůdová skladba, technologie pěstování, sklizeň a skladování plodů, rozmnožování a šlechtění. V experimentální části jsou uvedeny řešené cíle práce. Víceleté výsledky jsou dosaženy při stanovení mrazuvzdornosti na základě umělých mrazových testů odrůd tomelu japonského, mezidruhových kříženců a tomelu kavkazského (řešeno ve spolupráci s VÚRV Praha -- Ruzyně). Byly stanoveny pylové charakteristiky klíčivost a životnost pylových zrn tomelu japonského a kavkazského. Ověřován byl vliv umělého opylení květů tomelu při použití různých druhů pylu na násadu plodů, laboratorními metodami bylo definováno obsahové složení plodů, u rostlin byly sledovány a zaznamenávány hlavní fenologické fáze. Jsou uvedeny předběžné závěry z metody množení pomocí explantátových kultur a popsány různé způsoby pěstování na ZF v Lednici.
Klíčová slova:
Tomel, Diospiros, Introdukce, Mrazuvzdornost, Odrůdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. František Pospíšil, CSc..