Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Doleželová, Ph.D.
Identifikační číslo: 8007
Univerzitní e-mail: eva.dolezelova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
 
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

     
Závěrečná práce
               

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Změny obsahu kadmia v rostlinách pod vlivem stupňování dávek síry
Autor:
Ing. Eva Doleželová, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
Oponent 1:
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.
Oponent 3:
Dr. Ing. Pavel Čermák
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Change of the cadmium content in plants affected by various doses of sulphur
Abstrakt:
The main aim of the thesis has been to study the influence of fertilization with different doses of sulphur (0 20-40-60 mg S/kg) in the form of ammonium sulphate or elemental sulphur on the release of cadmium from contaminated soil and its intake and distribution in experimental plants. In 2003 and 2004, laboratory experiments with unsown pots as well as pot experiments with potato varieties 'Rosara' and 'Marabel' and subsequently grown lettuce variety 'Libusa' were undertaken. In the laboratory experiment the sulphur fertilization did not significantly influence the cadmium content in soil (measured in 2M HNO3 extract).In the pot experiment with potatoes, sulphur decreased the cadmium content in both fresh and dried tubers. The very best results were achieved with the variety 'Rosara' fertilized with elemental sulphur in different doses. The lowest content of cadmium among variants of 'Marabel' showed the one fertilized with the highest dose of sulphur, although in the case of the fresh matter there was no significant difference between this and the control variant. Cadmium content in both fresh and dried lettuce heads showed the increase proportional to the increasing dose of applied sulphur. Regardless the potato variety that had been grown before, the highest cadmium content was found in the fresh matter of the variant fertilized with the highest dose of ammonium sulphate.
Klíčová slova:
sulphur, cadmium, Solanum tuberosum L.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Posudek oponenta S. Kužel

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c..