Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Doleželová, Ph.D.
Identifikační číslo: 8007
Univerzitní e-mail: eva.dolezelova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
 
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Změny obsahu kadmia v rostlinách pod vlivem stupňování dávek síry
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
Oponent 1:prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.
Oponent 3:
Dr. Ing. Pavel Čermák
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Změny obsahu kadmia v rostlinách pod vlivem stupňování dávek síry
Abstrakt:V předkládané práci byl primárně studován vliv hnojení různými dávkami síry (0 20 40 60 mg S/kg zeminy) ve formě síranu amonného nebo elementární síry na uvolňování kadmia z kontaminované půdy (4 mg Cd/kg zeminy) a jeho příjem a distribuci v pokusných rostlinách. Problematika byla řešena v letech 2003 a 2004 formou laboratorního pokusu s neosetými nádobami a nádobového pokusu s bramborami odrůdy 'Rosara' a 'Marabel' a následně pěstovaným hlávkovým salátem 'Libusa'. V laboratorním pokusu se hnojení sírou na obsahu kadmia extrahovatelného kyselinou dusičnou (2 mol/l) statisticky průkazně neprojevilo. Síra snižovala obsah kadmia v suché i čerstvé hmotě hlíz brambor, nejlepších výsledků, statisticky se průkazně lišících od kontrolní varianty, bylo u odrůdy 'Rosara' dosaženo ve variantách hnojených elementární sírou (bez ohledu na dávku), u odrůdy 'Marabel' vykazovala nejnižší obsah kadmia varianta hnojená nejvyšší dávkou síry, v obsahu kadmia v čerstvé hmotě se však přesto od nehnojené kontrolní varianty nelišila. Obsah kadmia v hlávkách salátu, ať již v sušině nebo v čerstvé hmotě, vykazoval se zvyšující se dávkou síry stoupající trend. Bez ohledu na odrůdu brambor, která byla předplodinou, vykazovala nejvyšší obsah kadmia v čerstvé hmotě hlávky varianta hnojená nejvyšší dávkou síranu amonného.
Klíčová slova:síra, Solanum tuberosum L., kadmium

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c..