Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Identifikační číslo: 5839
Univerzitní e-mail: petr.vahalik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

     
     
Závěrečná práce
     
Projekty     Publikace
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Oponent:
RNDr. Věra Koutecká
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Ecological and landscape valuation of the quarry in Jasenice, like material for the plan of care
Abstrakt:
Natural rezervation quarry in Jasenice is situated near the south side of the willage Jasenice, 6 km from the city Valašské Meziříčí. It is lime pit of limestone, which has been flooted by underground water after the finish of exploitation. By the ifluence of heterogeneous microclimatics, hydric and soil conditions, there has been created number of specific biotops. These biotops has been settled by rare species of plants and animals, like Astacus astacus, Epipactis palustris or microbiological species which are characteristic for areas with water sources. These rezervation is ideal for studying of the species interactions and their ecological requirements. For safe and support of these young ecosystem it is necessary to find a common advancement between all owners of lots in these rezervation.
Právní doložka:
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: "Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče " zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací.
Klíčová slova:
biotop, epipactis, quarry

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Petr Maděra.