Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Žaneta Habancová
Identifikační číslo: 45888
Univerzitní e-mail: zaneta.habancova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - asistentka - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-TOK prez [roč 4]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Tvorba a ochrana krajiny, 4. ročník

     
     
Závěrečná práce
     
Publikace     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Vývoj a prostorové rozmístění romské populace v ČR
Autor:
Ing. Žaneta Habancová
Pracoviště:
Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vývoj a prostorové rozmístění romské populace v ČR
Abstrakt:Předmětem bakalářské práce je charakteristika romského obyvatelstva na území České republiky z historie do současnosti. Je charakterizován původ Romů a jejich migrace po světě až do České republiky. V práci jsou také popsány demografické charakteristiky Romů, konkrétně plodnost, porodnost, úmrtnost a věkový medián, dále i věková struktura. V poslední řadě je charakterizováno území České republiky z hlediska rozmístění romského obyvatelstva a jsou specifikovány sociálně vyloučené romské oblasti na území České republiky.
Klíčová slova:
sociální vyloučení, Romové, demografická struktura

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele PhDr. Dana Hübelová, Ph.D..