Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Identification number: 34084
 
Assistant Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)

     
Lesson     
Final thesis
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Funding and cost of the prison system in the Czech Republic
Written by (author):
Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Department:
Department of Economics (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Ing. Pavlína Komosná, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Financování a nákladovost vězeňství v České republice
Summary:
Bakalářská práce popisuje vězeňství jako součást veřejného sektoru, jeho financování a problémy, s kterými se potýká. Dále se zaměřuje především na vězeňství v ČR a jeho nákladovost, přičemž identifikuje silné a slabé stránky z pohledu nákladovosti. České vězeňství zároveň komparativně srovnává s hrozbami a příležitostmi vězeňství v zahraničí, které by mohly být možnou inspirací pro další vývoj vězeňství v ČR a snížení jeho nákladovosti.
Key words:vězeňství, veřejný sektor, nákladovost vězeňství, financování vězeňství, státní rozpočet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D..