Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Identification number: 26568
University e-mail: jakub.domeny [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts
     
Lesson     Final thesis
     
Publications          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Change of permeability in beech false heartwood
Written by (author): Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Změna permeability nepravého jádra bukového dřeva
Summary:
Práce uvádí různé modifikační způsoby pro zvýšení prostupnosti nepravého jádra buku a prezentuje také výsledky vlastního experimentu, který se zaměřil na mikrovlnnou úpravu. Experiment byl prováděn při frekvenci záření 2,45 MHz a výkonu 0,9 kW, kdy se působilo na zkušební tělíska ve dvou variantách modifikace s rozdílnou dobou ozařování. Změna prostupnosti byla zjišťována v axiálním směru a to na speciálním zařízení pro testování pórovitých materiálů. Následně byl dle Darcyho zákona vypočítán koeficient stacionární propustnosti, z kterého se statisticky vyhodnocovaly výsledky. Výstupem práce bylo zhodnocení zvýšené propustnosti a také vliv modifikace na mechanické vlastnosti dřeva. Výsledky mikrovlnné modifikace ukázaly průměrné zvýšení hodnot koeficientů prostupnosti, ale na druhou stranu snížení pevnosti dřeva.
Key words:
buk lesní, mikrovlnná modifikace, nepravé jádro, propustnost dřeva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Aleš Dejmal, Ph.D..