Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Identification number: 26568
University e-mail: jakub.domeny [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

     
     
Final thesis
     
Publications          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Standardization in the determination of moisture content and quality of dried lumber since the foundation of Czechoslovakia
Written by (author):
Department: Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Standardizace v oblasti určování vlhkosti a jakosti vysušeného řeziva od vzniku Československa
Summary:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou norem a metodik se zaměřením na vlhkost rostlého dřeva a jakost vysušeného řeziva. Práce je pojata kompilační formou, kdy v literárním přehledu udává obecnou charakteristiku norem, vlhkosti dřeva, měření vlhkosti dřeva a určování jakosti vysušeného řeziva. Ve výsledcích je uveden ucelený přehled nalezených norem a metodik pro řešenou problematiku. Tento přehled je členěn podobně jako literární část a každá zmíněná norma a metodika obsahuje stručný popis.
Key words:
norma, metodika, vlhkost, jakost, vady sušení, vlhkoměr

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Aleš Dejmal, Ph.D..