Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 22622
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty
     
Výučba     Záverečná práca
     
     
     
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Zhodnocení stavu vybraných biokoridorů na jižní Moravě, zejména jejich dřevinné složky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Zhodnocení stavu vybraných biokoridorů na jižní Moravě, zejména jejich dřevinné složky
Abstrakt:Disertační práce se zabývá zhodnocením růstu dřevinné složky vybraných skladebných částí ÚSES na jižní Moravě -- biokoridoru Křižanovice, Medlovice, Radějov, Stříbrnice a Vracov. Sledování probíhá od roku 1993 na trvalých výzkumných plochách (TVP) vymezených v biokoridorech. Na každé TVP byl sledován počet jedinců jednotlivých druhů a jejich dendrometrické parametry -- výška, výčetní tloušťka. Na základě zjištěných údajů jsou vyhodnoceny změny v zastoupení jednotlivých druhů a jejich růst za celou dobu sledování (1993--2008) vybraných biokoridorů. Údaje získané z tohoto sledování poskytují důležitou zpětnou vazbu o vývoji biokoridorů založených na zemědělské půdě, přičemž získané poznatky mohou být využity při projektování a zakládání nových skladebných částí ÚSES.
Kľúčové slová:
biokoridor, růst dřevin, přírůst, územní systém ekologické stability, inventarizace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..