Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identification number: 21098
 
 

          
Final thesis
     
     
     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The History and Developments of Municipal Solid Waste Composition in Brno City and Its Changes Caused by Separation of Material Recoveryable Components
Written by (author):
Department:
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.
Opponent:
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Historie a vývojové trendy skladby směsného komunálního odpadu ve městě Brně a jeho ovlivnění separací materiálově využitelných složek
Summary:
Práce se zabývá vývojovými trendy směsného komunálního odpadu města Brna, se zaměřením na materiálově využitelné složky. Ve městě Brně jsou tři referenční zástavby, kde v roce 1997 a dále od roku 2000 až do současnosti byly prováděny odbornou firmou materiálové analýzy směsného komunálního odpadu. Na základě těchto analýz byl pro každou komoditu dle počtu obyvatel stanoven vážený průměr, jenž potom reprezentoval hodnotu pro celé město Brno. Všechny hodnoty se podrobily regresní analýze, výsledné trendy se zobrazily pomocí grafů a u předpokládaných vývojů jednotlivých složek směsného komunálního odpadu se provedl komentář. Dle výsledných hodnot byl posouzen vliv separace materiálově využitelných složek na celkové množství směsného komunálního odpadu a účinnost separace ve městě Brně.
Key words:
vývojové trendy směsného komunálního odpadu, účinnost separace, město Brno, regresní analýza, vliv separace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc..