Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Hana Čerteková
Identifikačné číslo: 19604
Univerzitný e-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 

     Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Přijímací řízení do středních škol
Autor:
Bc. Hana Čerteková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
The recruitment process for secondary schools
Abstrakt:
The Bachelor thesis focuses on the organization of the admission process to secondary schools. The work is divided into two parts a theoretical and a practical one. The theoretical part defines the issue of the admission process and the legislation related to the admission. It is followed by a description of the subjects and a comparison of the conditions and the admission process in the last ten years. Another section describes the various amendments related to the legislation. This part provides a detailed description of the current conditions of the admission process. In accordance with the aim of the practical part of my thesis, the unified entrance examination, which was tested in 2015 and 2016 and is now a compulsory part of admission to the secondary school programmes finished with a school-leaving examination, is described in detail. The practical part deals with an analysis of two different schools and their pupils in the last form who took the unified pilot entrance examination. The main target is to find out how they were informed about the exams by the elementary and secondary schools. Other part of the research focused on a survey of their options for preparation, their own experience and whether their preparation was sufficient. The practical part was in the form of a questionnaire, the results were evaluated with descriptive statistics.
Kľúčové slová:
applicant, secondary school, Admission process, admission exam preparedness, questionnaire

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D..