Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Hana Čerteková
Identifikační číslo: 19604
Univerzitní e-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 
Studijní referentka - Studijní oddělení děkanátu LDF (DLDF LDF)

Kontakty     Závěrečná práce     Orgány     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Přijímací řízení do středních škol
Autor: Bc. Hana Čerteková
Pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Oponent:Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:The recruitment process for secondary schools
Abstrakt:The Bachelor thesis focuses on the organization of the admission process to secondary schools. The work is divided into two parts a theoretical and a practical one. The theoretical part defines the issue of the admission process and the legislation related to the admission. It is followed by a description of the subjects and a comparison of the conditions and the admission process in the last ten years. Another section describes the various amendments related to the legislation. This part provides a detailed description of the current conditions of the admission process. In accordance with the aim of the practical part of my thesis, the unified entrance examination, which was tested in 2015 and 2016 and is now a compulsory part of admission to the secondary school programmes finished with a school-leaving examination, is described in detail. The practical part deals with an analysis of two different schools and their pupils in the last form who took the unified pilot entrance examination. The main target is to find out how they were informed about the exams by the elementary and secondary schools. Other part of the research focused on a survey of their options for preparation, their own experience and whether their preparation was sufficient. The practical part was in the form of a questionnaire, the results were evaluated with descriptive statistics.
Klíčová slova:applicant, secondary school, Admission process, admission exam preparedness, questionnaire

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D..